kody pkd C.31

Dział ten obejmuje produkcję mebli i wyrobów pokrewnych, z dowolnego materiału, z wyłączeniem kamienia, betonu i ceramiki.
Procesy stosowane w produkcji mebli są standardowymi metodami polegającymi na formowaniu materiału i zmontowaniu elementów, włączając cięcie, formowanie i laminowanie. Zaprojektowanie wyrobu, ze względu na estetyczne i funkcjonalne właściwości, jest ważnym aspektem procesu produkcyjnego.
Niektóre procesy wykorzystywane w produkcji mebli są podobne do procesów, które są stosowane w innych działach przetwórstwa przemysłowego.
Na przykład: cięcie i montaż występują podczas produkcji więźby drewnianej, której produkcja jest sklasyfikowana w odpowiednich podklasach działu 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania. Jednakże wiele procesów odróżnia produkcję mebli z drewna od produkcji wyrobów z drewna.
Podobnie, podczas produkcji mebli metalowych stosowane są techniki, które są również stosowane w produkcji wyrobów z kształtowników, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń.
Proces formowania mebli z tworzyw sztucznych jest podobny do formowania innych wyrobów z tworzyw sztucznych. Jednak produkcja mebli z tworzyw sztucznych wykazuje tendencję stawania się działalnością wyspecjalizowaną.kody pkd Podklasa 31.01.Z obejmuje produkcję mebli dowolnego typu, z dowolnego materiału, używanych w różnych miejscach i różnych celach, z wyłączeniem mebli z kamienia, betonu, ceramiki.
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, hoteli, restauracji oraz budynków publicznych,
- produkcję krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp.,
- produkcję specjalnych mebli sklepowych: lad, gablot wystawowych, półek itp.,
- produkcję mebli biurowych,
- produkcję stołów laboratoryjnych, stołków i pozostałych siedzeń wykorzystywanych w laboratoriach, pozostałych mebli laboratoryjnych, np. szafek,
- produkcję mebli wykorzystywanych w kościołach, szkołach lub restauracjach,
- produkcję wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji tablic do pisania, sklasyfikowanej w 28.23.Z,
- mocowania i instalowania mebli modułowych stałych, montażu ścianek działowych, stałego wyposażenia meblowego, sklasyfikowanych w 43.32.Z.

kody pkd Podklasa 31.03.Z obejmuje:
Podklasa ta obejmuje:
- produkcję materaców:
* wyposażonych w sprężyny lub wypchanych dowolnym materiałem,
* niepokrytych materiałem, z gumy piankowej lub gąbczastego tworzywa sztucznego,
- produkcję stelaży pod materace.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji gumowych materaców nadmuchiwanych, sklasyfikowanej w 22.19.Z,
- produkcji gumowych materaców do łóżek wodnych, sklasyfikowanej w 22.19.Z.

kody pkd Podklasa 31.09.Z obejmuje:
- produkcję sof, rozkładanych kanap i kanap do siedzenia,
- produkcję krzeseł i mebli ogrodowych do siedzenia,
- produkcję mebli do sypialni, pokoi wypoczynkowych, ogrodów itp.,
- produkcję szafek pod maszyny do szycia, telewizory itp.,
- wykańczanie krzeseł i siedzeń, takie jak tapicerowanie,
- wykańczanie mebli takie jak: malowanie (włączając natryskowe), politurowanie i tapicerowanie.

Podklasa ta nie obejmuje:
- produkcji mebli z ceramiki, betonu i kamienia, sklasyfikowanej w 23.42.Z, 23.69.Z, 23.70.Z,
- produkcji opraw oświetleniowych i lamp, sklasyfikowanej w 27.40.Z,
- produkcji siedzeń samochodowych, sklasyfikowanej w 29.32.Z,
- produkcji siedzeń do wagonów taboru szynowego, sklasyfikowanej w 30.20.Z,
- produkcji siedzeń do statków powietrznych, sklasyfikowanej w 30.30.Z,
- naprawy i konserwacji mebli, sklasyfikowanych w 95.24.Z.